Skaczą wolontariusze, do góry sobie skaczą! Na taśmie filmowej po kolei swój ślad zaznaczą.